Pedagogische expertise

Pedagogische expertise

Heeft jouw kinderopvangorganisatie behoefte aan pedagogische ondersteuning of wil je een goed ingerichte ruimte, afgestemd op de pedagogische visie? Spiekr helpt hierbij. Denk aan een pedagogisch coach, workshops of opleidingsadvies. Hieronder een greep uit ons aanbod. Maar er is zeker meer mogelijk, dus neem gerust contact met ons op.

• Pedagogisch coach

Is er binnen jouw kinderopvangorganisatie behoefte aan pedagogische ondersteuning? De pedagogisch coach van Spiekr beschikt over alle benodigde expertise en sluit actief aan bij jullie werkwijze en visie. Een coach die meedenkt met de medewerkers vergroot de kwaliteit van de opvang. Natuurlijk benutten we de kracht en kwaliteit waarover de medewerkers al beschikken.

• Uk & Puk (workshop)

Het doel van Uk en Puk is onderwijsachterstanden te voorkomen of verminderen, zodat kinderen een betere start kunnen maken in het basisonderwijs. De workshop biedt getrainde medewerkers een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

• Instap-Opstapje-Opstap (workshop)

Een goede start op school is heel belangrijk voor de latere ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen. Een veilige en tegelijk stimulerende opvoedingsomgeving thuis speelt daarbij een cruciale rol. Veel ouders hebben behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. Dat geldt vooral voor kinderen in achterstandsituaties. Speciaal voor deze kinderen biedt Spiekr de programma’s Instapje, Opstapje en Opstap.

• Ruimte als derde pedagoog (workshop)

Een goed ingerichte ruimte, afgestemd op de pedagogische visie, maakt dat kinderen zich veilig voelen. Als je een ruimte goed indeelt kan de ruimte als ‘derde pedagoog’ dienen. Dan komen kinderen tot rust, weten ze wat er van hen verwacht wordt, spelen ze langer en geconcentreerder én storen ze elkaar minder.

• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker VVE groep (detachering)

In situaties waar kinderen elkaar door grote taal- of sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden nauwelijks kunnen stimuleren in hun ontwikkeling, is de ondersteuning vanuit twee pedagogisch medewerkers niet altijd toereikend. Herken je dit probleem, dan is het misschien mogelijk om met een subsidie vanuit de gemeente extra inzet op de groep te realiseren.

• VVE tutor kleutergroep (detachering)

Sommige kinderen lopen in de vroege levensjaren een ontwikkelingsachterstand op of lopen extra risico door problemen in de thuissituatie, een arme speel-leeromgeving in de thuissituatie of doordat ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Voor deze kinderen biedt de overheid een VVE programma.

Peutergroepen die zijn aangeduid als VVE locatie bieden kinderen in de leeftijd 2-4 jaar een programma gericht op het verkleinen van ontwikkelingsachterstanden. Kinderen met een VVE indicatie krijgen in de peutergroepen ondersteuning die past bij hun specifieke ontwikkelingsbehoefte. Een VVE indicatie wordt echter afgegeven tot 6 jaar. In de eerste twee jaren op de basisschool loopt het programma dan ook door.

• Opleidingsplan/opleidingsadvies

Van kinderopvangorganisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij snel, flexibel en innovatief zijn. Dit maakt dat kinderopvangorganisaties continu in beweging zijn om mee te kunnen met veranderingen en daarmee dat de professionals hun leven lang leren. Wij bieden advies op maat aan organisaties over de manier waarop leren en ontwikkeling vorm gegeven kan worden. Het uitgangspunt dat professionals in de organisatie het belangrijkste potentieel zijn.