Adviestraject Passend dagarrangement/activiteitenaanbod

Vrij spelen en georganiseerde activiteiten zijn beide belangrijk op kinderopvang en school. Kinderen ontwikkelen zich door de ervaringen die ze opdoen. Tijdens vrij spel hebben ze de ruimte om te spelen zoals zij dat graag willen. Voor georganiseerde activiteiten neemt de pedagogisch medewerker/leerkracht meestal het initiatief. Die activiteiten hebben een bepaald doel en leiden als het goed is tot een vooraf bedacht resultaat.

Activiteiten kunnen gericht zijn op ontspanning en bewegen maar kunnen ook een educatief doel hebben. Pedagogische doelen van vrij spel zijn autonomie ervaren, experimenteren en ervaren door te doen, uitdagen om zelf tot spel te komen, iets leren, samen spelen en vrienden maken. De pedagogische doelen van georganiseerde activiteiten schuilen vooral in het bevorderen van de sociale en persoonlijke competenties.

Spiekr ondersteunt organisaties met het samenstellen van een passend activiteitenaanbod voor kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Daarbij houden we rekening met de individuele ontwikkelingsbehoefte van de kinderen, de competenties van het team en de mogelijkheden om externe talenten in te zetten.

Gebieden waarop we kunnen ondersteunen en adviseren:

  • Vormgeving van beleid rondom activiteiten, thema’s en projecten;
  • Samenstelling en ondersteuning van werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van het activiteitenaanbod binnen een IKC;
  • Coaching en begeleiding van medewerkers die activiteiten aanbieden;
  • Het betrekken van kinderen bij het vormgeven van het aanbod (kinderparticipatie);
  • Begeleiding van een projectgroep die bijvoorbeeld een vakantieweek gaat organiseren;
  • Ontwikkeling van een verlengde schooldag;
  • Het vinden van financiële middelen voor de uitvoering van activiteiten.

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?
Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.