Kinderen met zorgbehoefte binnen het IKC

Diversiteit en inclusie als meerwaarde

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, opvang en onderwijs; ongeacht sekse, beperkingen of sociale en culturele achtergrond. Dat staat in het verdrag over de rechten van het kind. Toch zijn er nog veel kinderen die buiten de boot vallen en niet kunnen profiteren van reguliere opvang en/of onderwijs. Een sterke visie op het zorgbeleid binnen kinderopvang, IKC en onderwijs draagt bij aan optimale ontwikkelingskansen voor elk kind. Ook inclusief werken (alle kinderen zijn welkom) kan een meerwaarde zijn voor alle kinderen.

Diversiteit en inclusie binnen het IKC?

Ja! Binnen het IKC is ruimte voor iedereen. Mits opvang en onderwijs zo georganiseerd zijn dat het kind zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen en een passend aanbod krijgt. De visie op zorg, de samenwerking met partners binnen de Jeugdzorgketen en de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het IKC zijn allemaal van belang om ook voor kinderen met andere behoeftes toegankelijk te kunnen zijn. Om ook hen optimale kansen te bieden.

Beleid en advies van Spiekr

De experts van Spiekr kunnen adviseren over de samenwerking tussen de verschillende stakeholders binnen de zorgstructuur. Op basis van een analyse van de huidige situatie maken ze inzichtelijk waar de kansen liggen binnen jouw organisatie. In een helder advies over te voeren beleid en/of te maken samenwerkingsafspraken helpen we je graag verder.

Heb je vraagstukken rond het thema zorgkinderen? Dan is het inschakelen van een adviseur een goede zet. Omdat iedere situatie anders is, bieden we deze begeleiding op maat.

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.