Detachering

Detachering

Heeft jouw kinderopvangorganisatie behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning? Van een coach gezonde kinderopvang en pedagogisch coach tot een gespecialiseerd pedagogisch medewerker VVE groep. Onze experts denken graag mee. Hieronder een greep uit ons aanbod. Benieuwd naar meer mogelijkheden of een op maat gemaakte oplossing? Neem dan contact met ons op.

• IKC onderbouwcoördinator

Als de dagelijkse werkzaamheden alle tijd en energie van de vaste werknemers opslokken, blijft er weinig ruimte over voor het ontwikkelen of verbeteren van processen. De inzet van een (tijdelijke) IKC onderbouwcoördinator verlicht de werkdruk en zorgt voor een frisse blik.

• Pedagogisch coach

Is er binnen jouw kinderopvangorganisatie behoefte aan pedagogische ondersteuning? De pedagogisch coach van Spiekr beschikt over alle benodigde expertise en sluit actief aan bij jullie werkwijze en visie. Een coach die meedenkt met de medewerkers vergroot de kwaliteit van de opvang. Natuurlijk benutten we de kracht en kwaliteit waarover de medewerkers al beschikken.

• Coach gezonde kinderopvang

IKC, opvang en gastouders willen kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden, waar medewerkers het goede voorbeeld geven. Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen kinderen al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aanleren. Hoe doe je dat en hoe betrek je ouders en kinderen erbij? De coach gezonde kinderopvang helpt je daarmee.

• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker VVE groep

In situaties waar kinderen elkaar door grote taal- of sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden nauwelijks kunnen stimuleren in hun ontwikkeling, is de ondersteuning vanuit twee pedagogisch medewerkers niet altijd toereikend. Herken je dit probleem, dan is het misschien mogelijk om met een subsidie vanuit de gemeente extra inzet op de groep te realiseren.

• VVE tutor kleutergroep

Sommige kinderen lopen in de vroege levensjaren een ontwikkelingsachterstand op of lopen extra risico door problemen in de thuissituatie, een arme speel-leeromgeving in de thuissituatie of doordat ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Voor deze kinderen biedt de overheid een VVE programma.

Peutergroepen die zijn aangeduid als VVE locatie bieden kinderen in de leeftijd 2-4 jaar een programma gericht op het verkleinen van ontwikkelingsachterstanden. Kinderen met een VVE indicatie krijgen in de peutergroepen ondersteuning die past bij hun specifieke ontwikkelingsbehoefte. Een VVE indicatie wordt echter afgegeven tot 6 jaar. In de eerste twee jaren op de basisschool loopt het programma dan ook door.

• Instapje, opstapje, opstap (workshop)

Een goede start op school is heel belangrijk voor de latere ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen. Een veilige en tegelijk stimulerende opvoedingsomgeving thuis speelt daarbij een cruciale rol. Veel ouders hebben behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. Dat geldt vooral voor kinderen in achterstandsituaties. Speciaal voor deze kinderen biedt Spiekr de programma’s Instapje, Opstapje en Opstap.