VVE-tutor

Wanneer een kind risico loopt op een ontwikkelachterstand, kan er een indicatie worden afgegeven voor een VVE-aanbod. Het kind krijgt in de leeftijd 2-6 jaar een programma op maat aangeboden op een VVE-peutergroep voor minimaal 960 uur. In de periode 4-6 jaar loopt de VVE-ondersteuning door in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Het vormgeven van een passend aanbod voor een VVE-kind kan je veel hoofdbrekens kosten. Want hoe zorg je er als pedagogisch medewerker of leerkracht voor dat het kind in zijn behoeftes kan worden voorzien, zonder daarbij de rest van de groep uit het oog te verliezen? Hoe creëer je tijd voor een-op-een momenten? Hoe kun je de voortgang van het kind volgen als je ook nog veel andere kinderen in je groep op een goede manier wilt volgen en ondersteunen?

Een VVE-tutor kan de pedagogisch medewerker/de leerkracht ondersteunen door:

  • Het regiehouderschap ten aanzien van de zorgvraag op zich te nemen en contact te onderhouden met jeugdhulpverlening, IB-er, ouders etc;
  • Het kind te volgen, signalen bespreekbaar te maken en een handelingsplan te schrijven;
  • De voortgang van de ontwikkeling van het kind te bewaken en daarvan een evaluatie te verzorgen;
  • Het kind te ondersteunen door het verzorgen van een passend gedifferentieerd aanbod in de klas; individueel of in een kleine groep;
  • De leerkracht te ondersteunen in het bieden van een rijke speelleeromgeving gericht op de ontwikkeling van het jonge kind, spelenderwijs en adaptief (inrichting, materialen).

Heb jij tijdelijk of voor iets langere tijd de inzet van een VVE-tutor nodig? Neem dan contact op met Spiekr voor de mogelijkheden.