IKC-ontwikkeling

Gedacht vanuit het belang van het kind is een hechte samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs een van de grootste wensen van de professionals in het werkveld. Verregaande samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan niet meer uitblijven en de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) krijgt in veel gemeentes in Nederland inmiddels vorm. Ook Spiekr is ervan overtuigd dat sterkte IKC’s bijdragen aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

Kennis delen

Binnen het IKC delen professionals hun kennis en expertise. Samen investeren ze in een sterke maatschappelijke voorziening waar kinderen zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Een plek waar behoeftes worden herkend en begeleiding op maat kan worden aangeboden. Een veilige plek waar ouders hun kinderen met een gerust gevoel naartoe brengen en zich gezien en gehoord voelen.

Gezamenlijke visie

Dit vergt een gezamenlijke visie op kindontwikkeling. Daarnaast gaan de professionals steeds meer samenwerken of werken ze zelfs vanuit één team. Het vormen van een gezamenlijke visie en het samenwerken als één team vraagt zeker in het begin veel. Het team moet elkaar leren kennen. Ook is het belangrijk om van elkaar te weten wat je werk inhoudt, zodat je elkaar gaat waarderen en van elkaars competenties en kwaliteiten kunt leren. Vanuit daar werk je toe naar een sterk IKC.

Onze adviseurs en trainers kunnen je helpen bij IKC-(door)ontwikkeling. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden. Ons aanbod is altijd maatwerk. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Kennis delen

Wij geloven erin dat het delen van kennis bijdraagt aan onze doelstellingen.

peuter-kleuter

Vanuit Spiekr ondersteunen we meerdere Kindcentra die graag de doorgaande lijn van de peutergroep naar de kleutergroep willen verstevigen. We hebben veel geleerd van de begeleiding van deze processen en die kennis delen we graag!

Wanneer je als partners van de voorschoolse en vroegschoolse voorziening in gesprek gaat, kan ons format  “gesprekspunten peuter-kleuter overleg binnen het Kindcentrum” helpen. Hiermee kun je ook zonder onze directe begeleiding aan de slag. Je raakt met elkaar in gesprek over de trends die jou binnen het Kindcentrum opvallen. Stel: je werkt op de peutergroep en op jouw groep komen steeds meer kinderen binnen met een behoorlijke taalachterstand. Wanneer je dit bespreekt in het overleg kan het zijn dat jouw collega van de kleutergroep dat herkent. Ja, in haar groep hebben kinderen ook ondersteuning nodig bij het vergroten van hun woordenschat. Of ja, de leerkracht van groep 1 merkt dat veel kinderen weinig woorden kunnen geven aan de emoties die ze voelen, waardoor er soms ruzietjes ontstaan tussen kinderen, of kinderen zich onbegrepen voelen. Door dit te bespreken in het overleg stel je jezelf en anderen in de gelegenheid om kennis en expertise te delen, maar ook om te kijken naar oplossingen. De ondersteuning die de kinderen vragen kun je gezamenlijk vorm gaan geven. Denk aan passende interventies zoals: inzetten op spelbegeleiding waardoor er veel taal kan worden aangeboden tijdens het spel, activiteiten gericht op het verbreden van de woordenschat, het bieden van ondersteuning door de inzet van picto’s  (en nog veel meer). Ook kun je nadenken over wat je in preventieve zin zou kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld in kunnen zetten op het verstevigen van het taalaanbod in de thuissituatie van het kind door in gesprek te gaan met de ouders en een activiteitenaanbod te doen (op casusniveau), of door in gesprek te gaan met de gemeente over opvoedondersteuning in de thuissituatie (op basis van een trend). Zo ontstaat er op dit onderwerp (taal) een voorzichtige start van een verstevigde doorgaande ontwikkel-, speel- en leerlijn binnen het Kindcentrum.

Format Peuter-Kleuter overleg in het kindcentrum

Kijkwijzer KC

Vanuit Spiekr mogen we meerdere Kindcentra in wording begeleiden. We merken op sommige plekken dat de pedagogisch medewerker en leerkrachten weinig zicht hebben op elkaars opdracht. Wat biedt de kinderopvang kinderen aan als we kijken naar de cognitieve ontwikkeling? Hoe biedt de leerkracht structuur aan in de klas? Om meer zicht te krijgen op de doorgaande pedagogische en didactische leerlijnen gebruiken we vanuit Spiekr de kijkwijzer. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan bijelkaar op de groep kijken en beschrijven op basis van de thema’s uit de kijkwijzer wat ze hebben gezien. Wat spreekt ze aan en wat kunnen ze daarvan meenemen naar hun eigen situatie? In een werkoverleg kun je de inzichten met elkaar delen. Door elkaar te bevragen over de opbrengsten van de manier van werken krijg je zicht op de werkwijzes van je collega’s. Soms leidt dit tot een gesprek waarmee de visie steeds meer vorm krijgt. Neem zo’n vraagstuk als inclusief werken. Bijna in elke visie van het Kindcentrum staat hierover iets beschreven. Bijvoorbeeld “We willen alle kinderen een passende plek bieden binnen het Kindcentrum”. Wanneer je hierover met elkaar in gesprek gaat kom je erachter wat hier eigenlijk mee wordt bedoeld. Bedoelen we met alle kinderen echt alle kinderen? Wat is een passende plek? Hoe beoordelen we met elkaar of de plek passend is? Welke meetinstrumenten gebruiken we daarvoor etc. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan krijg je inzicht. Zo werk je vanuit de inhoud aan de doorgaande lijnen binnen het Kindcentrum.

Kijkwijzer IKC

 

IKC specialisten Spiekr

 

 

Maaike Ebbekink

Jenneke Koopman

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.