IKC-ontwikkeling

Gedacht vanuit het belang van het kind is een hechte samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs een van de grootste wensen van de professionals in het werkveld. Verregaande samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan niet meer uitblijven en de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) krijgt in veel gemeentes in Nederland inmiddels vorm. Ook Spiekr is ervan overtuigd dat sterkte IKC’s bijdragen aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

Kennis delen

Binnen het IKC delen professionals hun kennis en expertise. Samen investeren ze in een sterke maatschappelijke voorziening waar kinderen zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Een plek waar behoeftes worden herkend en begeleiding op maat kan worden aangeboden. Een veilige plek waar ouders hun kinderen met een gerust gevoel naartoe brengen en zich gezien en gehoord voelen.

Gezamenlijke visie

Dit vergt een gezamenlijke visie op kindontwikkeling. Daarnaast gaan de professionals steeds meer samenwerken of werken ze zelfs vanuit één team. Het vormen van een gezamenlijke visie en het samenwerken als één team vraagt zeker in het begin veel. Het team moet elkaar leren kennen. Ook is het belangrijk om van elkaar te weten wat je werk inhoudt, zodat je elkaar gaat waarderen en van elkaars competenties en kwaliteiten kunt leren. Vanuit daar werk je toe naar een sterk IKC.

Onze adviseurs en trainers kunnen je helpen bij IKC-(door)ontwikkeling. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden. Ons aanbod is altijd maatwerk. Vraag naar de mogelijkheden.