Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach nodig?

Wilt je geen pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach in dienst nemen? Maar gebruik maken van een extern bureau? Of heb je tijdelijk vervanging nodig voor één van je eigen mensen? Dan bieden wij voor jou de oplossing. Je kunt bij ons een pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach inhuren. Wij bieden maatwerk en onderzoeken samen met jou wat de wensen en behoeften zijn onder het management en de pedagogisch medewerkers.

Achtergrond
Vanaf 2019 is het verplicht binnen de kinderopvang om een pedagogisch beleidsmedewerker en coach te hebben. In de functie van pedagogisch beleidsmedewerker staat de vertaling van het beleid naar de concrete werkpraktijk en de actieve rol in de verbetering van de kwaliteit centraal. En de coach begeleidt, stimuleert en motiveert het bewustwordings- en ontwikkelproces van de medewerker. De medewerker en coach werken samen aan dit proces waarbij wederzijds respect het uitgangspunt is.

Wettelijke eis
50 uur per locatie (LRKP-nummer) voor pedagogisch beleidsmedewerker en 10 uur per fte pm’er per jaar voor coachen.

Welke werkzaamheden nemen wij uit handen

  • Coachplan met de verplichte coach- en beleidsuren (GGD)
  • Scholingsplan (GGD)
  • VE-beleid vormgeven
  • Observaties ‘Pedagogische Kwaliteit’ per groep
  • Afstemming van het pedagogisch beleid en werkplan op de nieuwe IKK-wetgeving en de werkwijze van de organisatie
  • Coaching on the job door een pedagogisch coach
  • nog veel meer…

.

Meer informatie? Bel met Jenneke Koopman. Zij is onze gediplomeerde pedagogisch coach/ beleidsmedewerker en contactpersoon voor deze dienst.

Daarnaast zijn ook Alie Bleeker of Marijke Nota beschikbaar voor pedagogische coaching.

Jenneke is bereikbaar op: 06 – 82393155. Of stuur een mailtje naar info@spiekr.nl