Intervisie, supervisie en/of (team)coaching

COACHING EN SUPERVISIE

Een coaching- of supervisietraject kan zowel individueel als in (klein) groepsverband plaatsvinden. Wanneer het een individueel coaching- of supervisietraject vanuit de werkgever betreft zullen we in een driegesprek, zo mogelijk met een leidinggevende, afspraken maken over het te volgen traject, waarna enkele coaching- of supervisiegesprekken volgen.

INTERVISIE

Als professional kun je leren van elkaar. Intervisie is een mooie en leerzame manier om met een groep professionals over een situatie, welke in de praktijk heeft plaatsgevonden, in gesprek te gaan. We zullen de methodiek doornemen en direct toepassen. Op deze manier wordt een ervaring uit de praktijk een leerzame ervaring. we geven dit proces vorm, de methodiek wordt geïntroduceerd en en de groep begeleidt tot dat de groep hier zelfstandig mee verder kan.

TEAMCOACHING

Samenwerking binnen teams staat steeds meer centraal. Door aandacht te hebben voor het individu binnen het team, de onderlinge verbinding en de verwachtingen kunnen teamleden elkaar inspireren en de sprong in het diepe maken. Na de aanvraag zullen wij met het team, eventueel inclusief teamleider, met elkaar in gesprek gaan om het doel helder te krijgen en afspraken te maken. Het is binnen een team belangrijk om het gevoel te laten ontstaan dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Teamrollen zullen naar mate het proces vordert duidelijk worden, er zal onderling verbinding ontstaan en de samenwerking zal uiteindelijk effectiever worden.

Neem contact op