Team- en leiderschapscoaching IKC door Miek Hehenkamp

Samenwerken in nieuwe IKC-teams is een proces van zoeken naar de gezamenlijke taak en een gedeelde visie. Daarbij spelen allerlei vragen. Hoe leer je elkaar begrijpen als je verschillende culturen, gewoontes en gedachtes samenvoegt? Hoe vind je elkaar op relatieniveau? Wie ís eigenlijk die ander en wat drijft hem of haar? Hoe geef je leiding aan teams waarvan je zou willen dat ze gaan innoveren? En wat kom je dan tegen?

Mensen beïnvloeden elkaar. Individueel gedrag heeft effect op het groepsgedrag en op groepsdynamiek, zowel in de bovenstroom (de taak) als in de onderstroom (de relatie).

Zowel in bestaande teams als in nieuwe teams helpt het begrijpen van de onderstroom bij het maken van de volgende stap in teamontwikkeling.

Coaching is maatwerk. Miek Hehenkamp ondersteunt individuen, teams en leidinggevenden. Samen met een leidinggevende en het team wordt gewerkt aan de taakvolwassenheid van de groep. Miek begrijpt in welk stadium van ontwikkeling het team zit en helpt het team door sommige lastige overgangsfases heen.

(Team)coaching van Miek Hehenkamp richt zich op:

  • De inhoud, de taak die het team heeft of moet bijstellen in de veranderende context: waar het team voor wil gaan, wat de doelen zijn, hoe dat georganiseerd moet worden en welke afspraken er worden gemaakt;
  • De relaties binnen het team en de relatie met de leidinggevenden, zodat de doelen gehaald worden en de taken gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden.

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.