Advies Peuterplus observatiegroep

In het huidige aanbod blijkt niet iedere peuter passend aanbod krijgt. De stap naar een specialistische behandelgroep lijkt dan een stap te ver, terwijl het reguliere aanbod niet voldoende aansluit bij de ontwikkel- begeleidingsbehoefte.  Dit vraagstuk vraagt om een tussenvoorziening waarbij observatie kan leiden tot zicht op wat nodig is. Door tijd te nemen om de competenties en ontwikkelbehoeftes van het kind goed in beeld te krijgen is passende uitstroom mogelijk, waarbij de ontwikkeling van het kind en zijn/haar behoeftes centraal staat.

In gezamenlijkheid met stakeholders, zoals ouders en ketenpartners, werken we toe naar inzicht in de ontwikkel- en begeleidingsbehoeften van het kind. Dit inzicht biedt ons de mogelijkheid om een gedegen advies te geven t.a.v. passende uitstroom naar de plek die aansluit bij dat wat het kind nodig heeft.

M.O.S. en Spiekr

Vanuit de opgedane ervaring met het opstarten van KOKO Peuterplus door M.O.S./Oink te combineren met relevante kennis van Spiekr kunnen wij ondersteuning bieden bij het onderzoek naar de behoefte aan een Peuterplus voorziening en advies bij het oprichten van de voorziening.

Ons aanbod kan bestaan uit advies ten aanzien van:

 • de toeleiding naar de peuterplus groep vanuit de reguliere situatie
 • de wijze waarop de samenwerking met ouders en verzorgers wordt vormgegeven
 • het benodigde pedagogisch klimaat op de peuterplus groep
 • de inrichting van de ruimte en het gebruik van materialen
 • de observatiemethodiek
 • speltechnieken en spelbegeleiding op de peuterplus groep
 • de werkwijze waarbij aansluiten bij de behoeften en kwaliteiten /competenties van het kind centraal staat
 • de rol van de pedagoog
 • de inzet van de pedagogisch medewerkers
 • de werving en selectie van competente en vakbekwame medewerkers
 • samenwerking met ketenpartners

Meer weten?

Neem contact op met Spiekr.

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze dienstverlening is een samenwerking van M.O.S. en Spiekr