Advies Peuter+, observatiegroep voor peuters

In het huidige aanbod blijkt niet iedere peuter passend aanbod krijgt. De stap naar een specialistische behandelgroep lijkt dan een stap te ver, terwijl het reguliere aanbod niet past. Dit vraagstuk vraagt om een tussenvoorziening waarbij observatie kan leiden tot zicht op wat nodig is. Door tijd te nemen om de competenties en ontwikkelbehoeftes van het kind goed in beeld te krijgen is passende uitstroom mogelijk, waarbij de ontwikkeling van het kind en zijn/haar behoeftes centraal staat.

In gezamenlijkheid met stakeholders, zoals ouders en ketenpartners werken toe naar inzicht wat moet leiden tot een passende uitstroom naar de plek die aansluit bij wat het kind nodig heeft.

M.O.S. en Spiekr

Vanuit de opgedane ervaring met het opstarten van KOKO Peuterplus door M.O.S./Oink te combineren met relevante kennis van Spiekr kunnen wij ondersteuning bieden bij het onderzoek naar de behoefte aan een Peuter+ voorziening en advies bij het oprichten van de voorziening.

Bij het toewerken naar dit aanbod is oog voor:

  • Toeleiding
  • Samenwerking met ouders en verzorgers
  • Pedagogisch klimaat
  • Observatie- en speltechnieken
  • Specifieke werkwijze waarbij aasluiten bij de behoeften en kindvolgend werken het uitgangspunt   is
  • Inzet Pedagoog in regierol

Meer weten?

Neem contact op met Spiekr.

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze dienstverlening is een samenwerking van M.O.S. en Spiekr