VVE toeleiding - verhoog het bereik van VVE

Wil je als gemeente echt bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen, maar merk je dat bijvoorbeeld niet ieder geïndiceerd kind op een VVE locatie terecht komt?
Spiekr biedt samen met M.O.S. de adviesdienst om samen met betrokkenen het hele proces rondom VVE toeleiding te verbeteren en daarmee effectief meer kinderen te bereiken.
Hiermee voldoe je als gemeente aan de inspanningen om preventief te werken en tijdig passend aanbod te kunnen leveren.

Onze aanpak

We starten met het maken van een analyse om de huidige situatie in kaart te brengen. Om de benodigde informatie hiervoor in te winnen bevragen we alle stakeholders. We leggen de uitkomsten van de analyse naast de doelen zoals die zijn afgesproken in de resultaatafspraken (of  ambitiedoelen) tussen aanbieders en gemeente.

Vervolgens stellen we een advies op dat echt bijdraagt aan het verhogen van het bereik van VVE. Zoals bijvoorbeeld het aanstellen van een VVE-toeleider en/of aanpassing van een of meerdere werkwijzen in het proces van aanmelding, indiceren en plaatsen van een VVE peuter.
Dit advies lichten we toe en daarnaast kunnen we ondersteunen bij de implementatie van dit plan.

Wat kan er nog meer?

 • Detacheren van een VVE-toeleider
 • Detacheren van een projectleider VVE
 • Het organiseren en/of uitvoeren van ouderbegeleidingsprogramma’s (zoals Stap)
 • Andere oplossingen op het gebied van opvoed- en ouderondersteuning

De ideale VVE-toeleider kan onderstaande rollen toebedeeld krijgen (een keuze of een mix van onderstaande onderwerpen):

 • Kan gezinnen bezoeken waarvan de JGZ een VVE indicatie heeft afgegeven voor een kind uit dit gezin. Tijdens het bezoek kan er uitleg worden gegeven over de indicatie, het aanbod op een VVE groep en het mogelijk effect hiervan voor de ontwikkeling van het kind.
 • Kan helpen met het invullen van de nodige aanvraagformulieren en inschrijfformulieren
 • Kan de ouders helpen om antwoorden te vinden op vragen die zij hebben rondom het thema VVE/ opvang/ financiële vraagstukken etc.
 • Kan helpen bij het uitzoeken van een passende locatie voor het kind
 • Kan zorgen voor het tot stand brengen van het contact tussen de VVE aanbieder en de ouders om zo de toeleiding naar een voorschoolse voorziening voor dit kind definitief te kunnen realiseren
 • Kan een brede signalering op de situatie rondom ouder en kind doen.
 • Kan ondersteunen in het vinden van aanvullende begeleiding binnen het gezin of voor het kind.
 • Kan trends binnen de gemeente op het gebied van indicering en toeleiding signaleren en hierover structureel rapporteren aan de beleidsmedewerker
 • De toeleider is een spin in het web tussen ouders, VVE aanbieders en gemeente. Samen vormen zijn een wezenlijke schakel in de zorgstructuur en borging van de kwaliteit.

Meer weten?

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze diensteverlening is een samenwerking tussen M.O.S. en Spiekr