Spiekr in de LC ‘Kennis delen helpt de kinderopvang bloeien’

De kinderopvang speelt een belangrijke rol in de ontplooiing van de allerjongsten. Kenniscentrum Spiekr verzamelt en deelt deskundigheid op het gebied van kindontwikkeling.José Hulsing

Maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig. Dit jongste advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het toekomstige kabinet is Meinard Dijkstra van Spiekr uit het hart gegrepen. De directeur van het kenniscentrum kindontwikkeling stelt – net als de adviesraad – dat kinderopvang, waaronder ook de buitenschoolse opvang (bso), onmisbaar is in de maatschappij. Niet alleen als instrument om arbeidsparticipatie van ouders te verhogen, maar vooral ook voor de ontwikkeling van kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst volgens Dijkstra dat het belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren en uit te dagen. ,,Dit doen we in de kinderopvang met beredeneerd aanbod: spelend leren. Dit is bijvoorbeeld goed voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociaal-emotionele vaardigheden. In de eerste zes jaar van een kinderleven wordt 80 procent van de hersenverbindingen gelegd. Daar moeten we niet te lichtvaardig over doen.’’

De SER ziet een belangrijke rol voor de kinderopvang bij het verminderen van achterstanden, het bevorderen van gelijke kansen en talentontwikkeling. Maar dan moet de kwaliteit van die ondersteuning wel goed zijn. En daar komt Spiekr om de hoek kijken. Het kenniscentrum, opgericht in december 2019, werkt zelfstandig, maar is een initiatief van Kinderwoud (meer dan 80 opvanglocaties in Friesland) en Sinne kinderopvang (31 locaties in en om Leeuwarden) met als missie ‘het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen’.

Dijkstra: ,,Sinne en Kinderwoud hebben samen meer dan honderd jaar ervaring. Met Spiekr willen zij hun kennis borgen en ontsluiten aan derden. Spieken mag, is een woordgrap die ik vaak maak. Wij willen delen en van elkaar leren. Ons aanbod is dan ook niet alleen bedoeld voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, maar ook voor andere professionals die een rol van betekenis spelen voor kinderen van nul tot dertien jaar, in het onderwijs, de jeugdhulp en bij gemeenten. ’’

Spiekr ontwikkelt en verzorgt trainingen en opleidingen. Daarnaast geeft het kenniscentrum advies, bijvoorbeeld bij de vorming van integrale kindcentra (IKC’s), waarin kinderopvang, onderwijs en soms ook jeugdhulp nauw samenwerken of zelfs opgaan in één organisatie. Ook doet Spiekr aan detachering en biedt het organisaties ondersteuning en begeleiding bij de bedrijfsvoering.

Volgens Dijkstra is het kenniscentrum uniek in zijn soort. ,,Er zijn veel onderwijsadviesbureaus en een aantal daarvan is ook wel met jonge kinderen bezig. Maar de focus ligt op het onderwijs. En dan mis je een heel stuk. Wij hebben bijvoorbeeld met het Friesland College een training ‘ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie’ voor beroepskrachten opgezet. In het vroeg signaleren van achterstanden en de aanpak daarvan, daar kunnen we echt het verschil maken.’’

Er valt nog een wereld te winnen, stelt Dijkstra vast. Ook in de beeldvorming. ,,Er is nog een deel van de samenleving dat denkt dat pedagogisch medewerkers een soort van oppasjuffen zijn. Maar in de kinderopvang werken goed opgeleide professionals en dat mogen ze wel wat meer uitdragen.’’

Bron: Leeuwarder Courant