PACT van Aanjagers Fryslân

 

Wie zijn wij?

We zijn een netwerk van gedreven professionals met een sterke verbinding met elkaar en met waar we voor staan. Alles draait om de kansen voor kinderen. Samen optrekken verstrekt die beweging. De club van aanjagers hebben zich daarin gevonden en richten zich als een platform vol kennis en ervaring op:

 • Praktijkinnovatie; pilots aanjagen en uitvoeren;
 • Het zien van kansen en deze willen verzilveren;
 • We handelen vanuit gedrevenheid en passie
 • Uitwisseling van kennis en praktijkvoorbeelden; leren van met elkaar;
 • Het organiseren van bijvoorbeeld masterclasses, webinars, symposia, werkbezoeken;
 • Het ‘besmetten’ van elkaar met goede voorbeelden; door-vertalen van dat wat werkt;
 • We bundelen krachten onder het motto “samen kom je verder”.

De leden nemen deel op persoonlijke titel. Hun visie kan daarmee op onderdelen afwijken van de uitgangspunten van de organisatie waarvoor ze werken. Of de ambities die ze hebben matchen niet geheel met de missie van de organisatie. De leden willen vrij kunnen spreken, van gedachten kunnen wisselen en kunnen brainstormen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

De aanjagers

Doelstelling: waar worden we blij van?

We worden blij van het samen aanjagen van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang,  onderwijs en zorg gericht op het creëren van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-12 jaar in de provincie Friesland.

Wie willen we uitnodigen als nieuw club lid en onder welke condities?

Iedereen die zich wil inzetten voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 0 -12 jaar in de regio Friesland, is welkom. Partners zijn werkzaam binnen kinderopvang organisaties, onderwijsinstellingen voor basisonderwijs, beroepsinstellingen, zorginstellingen of gemeenten. Hoe meer gelijk gestemden zich in willen zetten voor de kinderen in Fryslân, hoe beter.

We ontvangen je graag als lid als je betrokkenheid en inzet toont door:

 • Kennis en ervaringen te delen;
 • Je een Pippi Langkous mentaliteit hebt;
 • Je gedreven bent, kansen ziet en doorzettingsvermogen hebt;
 • Jij voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen gaat;
 • Informatie haalt en brengt;
 • Op persoonlijke titel out of the box kunt denken.

Daarnaast vragen we van jou:

 • Jaarlijks een kleine financiële bijdrage voor procesondersteuning en het organiseren van activiteiten;
 • Het openstellen van jouw werksituatie voor vergaderen en excursies.

Wat willen we in 2023

 1. We hebben onze kennis en expertise gedeeld.
 2. We laten weten wat ons doel en drive is door contact te zoeken met politieke leiders, gemeenten en door PR uitingen vanuit de Pact voor aanjagers vorm te geven.
 3. We zetten ons in voor lokale initiatieven rondom het verbinden van zorg, onderwijs en opvang. We delen hier onze kennis en expertise zodat anderen daar voordeel van kunnen hebben.
 4. Onze club is versterkt met nieuwe leden die nieuwe of meer expertise en kennis in de club kunnen brengen.