Training - Ontdek de geheimtaal van baby’s en kindjes

Pre-verbale communicatie herkennen en toepassen voor meer veiligheid, contact en levensenergie bij baby’s en kinderen.

 

Loop je warm voor de visie van Emmi Pikler en Regio Emilia? Zie je het belang in van de eerste, tweede en derde pedagoog? Dan biedt deze training een waardevolle verbreding op deze visies. In ‘Ontdek de geheimtaal van baby’s en kindjes’ verdiepen we de relatie tussen hun non-verbale communicatie, hun lichaamssensaties, hun contact- en leerbehoeften, breinontwikkeling en het autonome (+ sociale) zenuwstelsel. Dat doen we aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde theorieën en casussen en op een praktische manier. Misschien vind je het fijn om te weten dat voorkennis van hersenontwikkeling en het autonome zenuwstelsel niet nodig is.

 

 


Voor wie

Deze unieke training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, kindercoaches, leerkrachten onderbouw, verzorgers, begeleiders en ondersteuners. In je werk heb je direct of indirect contact met baby’s en (zeer) jonge kinderen. Nog nooit eerder zijn de essentiële onderwerpen die in deze training aan de orde komen op zo’n praktische en toegankelijke manier met elkaar verbonden dat je het geleerde meteen kunt toepassen. Sterker: na deze training is het onmogelijk om het niet toe te passen en te integreren in je professionele houding!


Wat je gaat leren

Zorgvuldige afstemming op baby’s en kinderen via woordeloze communicatie vergroot hun gevoel van veiligheid, werkelijk contact, gezondheid en levensplezier. Tijdens de training leer je aan de hand van theorie, kleine oefeningen en het uitwisselen van ervaringen hoe je lichaamssignalen en non-verbale communicatie van baby’s en kinderen nog beter kunt oppikken, verstaan en hoe je hierop anticipeert. (En dat zijn er meer dan je nu misschien kent.) Met als doel natuurlijk om hun fysiek, emotioneel en cognitief welbevinden te vergroten en daardoor hun ontwikkeling op natuurlijke wijze te bevorderen.


Leerdoelen

Leerdoelen 4 modules:

 • Het fysiologische en emotionele belang van regulatie en co-regulatie bij baby’s en jonge kinderen.
 • Inzicht in het optimaal afstemmen en anticiperen op de benodigde co-regulatie.
 • Basiskennis van de drie takken van het autonome zenuwstelsel: ortho-sympatische zenuwstelsel, para-sympathische zenuwstelsel en zenuwstelsel voor sociale interactie.
 • Het herkennen van signalen vanuit het autonome zenuwstelsel bij baby’s en jonge kinderen.
 • Kennis van de rol van de primaire verzorger bij de activatie van het veilige-gehechtheidsnetwerk
 • Het belang van communicatie en contact passend bij de verschillende fasen in de hersenontwikkeling.
 • Het belang van grenzen voor een gezonde ontwikkeling van (de basis voor) inter-afhankelijkheid en autonomie.

Leerdoelen verdiepingsdag:

 • Kennis van de gehechtheidstheorie van John Bowlby en Mary Ainsworth.
 • Herkennen van signalen van de verschillende gehechtheidsstijlen.
 • Inzicht in je eigen gehechtheidsstijl(en) en je gehechtheidsgeschiedenis.
 • Kennis van Somatic Experiencing van Peter Levine.

De verdiepingsdag kun je volgen als je de 4 modules hebt gevolgd.


Programma

De training wordt gegeven door Klaas van Leggelo van Sessies aan Zee. De modulaire training bestaat uit 4 fysieke bijeenkomsten van 3,5 uur + een verdiepingsdag. Er is voldoende ruimte voor interactie en vragen rondom persoonlijke cases. Na afloop van elke dagdeel en de verdiepingsdag krijg je de pdf met de informatie die is behandeld.

Module 1: kennismaking met pre-verbale communicatie
Onderwerpen: universele krachten (levenskrachten); vroeg pre-verbaal contact; verschillen + overeenkomsten non-verbale communicatie; regulatie + co-regulatie.

Module 2: autonome zenuwstelsel + polyvagaaltheorie
Onderwerpen: werking van AZS; gedrag als expressie voor regulatie AZS; Sociale zenuwstelsel; toegankelijke uitleg polyvagaaltheorie (Stephen Porges) + veiligheid.

Module 3: eerste 2 levensjaren + gehechtheid
Onderwerpen: ontwikkeling rond imprints; inter-affectiviteit; ontwikkeling 1e + 2e levensjaar; gehechtheid (kort); beknopte ontwikkeling hersenfuncties; motorisch brein – leren door te doen (spelend leren + ontdekkend leren); grenzen.

Module 4: grenzen en veiligheid
Onderwerpen: grenzen (vervolg); ‘ik en de ander’; autonomie + inter-afhankelijkheid; benaderen + ontmoeten van baby’s, kinderen (en grote mensenkinderen…)

Verdiepingsdag: veiligheid, gehechtheid en verbinding
De mate en wijze van (co-)regulatie van het AZS van baby’s en jonge kinderen zijn van grote invloed op de wijze waarop het emotionele brein zich kan ontwikkelen. Deze hersenfuncties zijn essentieel voor het ontwikkelen van een veilige hechtingsstijl, welke de blauwdruk vormt hoe we in onze verdere ontwikkeling intermenselijk contact en relaties beleven. Jouw hechtingsgeschiedenis heeft invloed op je contact met baby’s en kinderen. Zeer verrijkend dus om hier meer van te weten! De onderwerpen van de 4 modules zijn (in)direct gerelateerd aan veiligheid, gehechtheid en verbinding. Ze vormen tevens de warming-up voor deze verdiepingsdag. Een dag waarin theorie, korte oefeningen en het delen van ervaringen elkaar afwisselen.

Interview met de trainer


Trainingsdagen

30 september 2022, 21 oktober 2022, 11 november 2022 en 2 december 2022 (4 middagdelen van 13:30 – 17:00 uur) + voor de liefhebbers vrijdag 13 januari ‘23 (verdiepingsdag, hele dag inclusief lunch)


Extra

Als deelnemer kun je met een aantrekkelijke korting naar de weekendworkshop ‘Gehechtheid, afhankelijkheid, autonomie en relaties’ en de IFS-weekendworkshop ‘Zachter naar jezelf’ bij Sessies aan Zee in Zurich aan de Waddenzee. De inhoud van deze persoonlijke workshops voor max. 6 personen sluit aan op deze training. Meer informatie op sessiesaanzee.nl en zachternaarjezelf.nl.


Locatie

De dagdelen en de verdiepingsdag zijn fysiek en worden gehouden in de inspirerende ruimte van Noorderlucht te Ryptsjerk.


Investering

Voor deze unieke training hebben we een speciale prijsstelling en verschillende mogelijkheden

 • Prijs 4 dagdelen exclusief de verdiepingsdag € 579,-*
 • Prijs van de verdiepingdag (hele dag inclusief lunch) € 259,-*(ook te boeken nadat je al gestart bent met de training)
 • Actieprijs: 4 dagdelen + verdiepingsdag € 695,-*

Vroegboekkorting
Boek je vóór 15 juni 2022 en kies je voor de 4 dagdelen inclusief de verdiepingsdag dan krijg je nog eens 10% korting op het totaal en wordt de prijs € 625,50*

*Geen BTW ten gevolge van CRKBO registratie

De training gaat door vanaf 8 deelnemers.


Inschrijven

Direct inschrijven en via IDEAL betalen kan hieronder. Liever een offerte en factuur? Neem contact op met Spiekr!