Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Omdat sommige kinderen extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling, stimuleert de overheid dit in alle gemeenten via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is een zeer belangrijke en effectieve methode om kinderen beter voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand door omgevingskenmerken kunnen voorschoolse educatie volgen. Peuters zijn dan spelenderwijs bezig met taal, voorbereidend rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool.

Onderwijsachterstand bij peuters tegengaan

Voorschoolse educatie is voor peuters (2,5 tot 4 jaar) met een risico op een onderwijsachterstand. De thuisomgeving kan een negatieve invloed hebben op de manier waarop een kind school doorloopt. Deze kinderen worden bijvoorbeeld thuis niet voorgelezen, omdat de ouders dat te moeilijk vinden.

Spelenderwijs leren op de kinderopvang

De kinderopvang biedt voorschoolse educatie aan. Pedagogisch medewerkers volgen met de peuters een programma dat de ontwikkeling op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, motoriek en op sociaal-emotioneel vlak spelenderwijs aanmoedigt.

Effectiviteit van voorschoolse educatie

Uit onderzoek over voorschoolse educatie blijkt dat voorschoolse educatie werkt om achterstanden te verminderen. De achterstanden worden niet helemaal ingelopen. Kinderen krijgen door de ondersteuning wel een grotere woordenschat. Ook kunnen ze zich beter concentreren. En sommige jongens krijgen meer controle over hun emoties.

Eisen aan een kinderopvang met voorschoolse educatie

Kinderopvanglocaties moeten werken met speciale programma’s voor voorschoolse educatie. Zulke programma’s moedigen de ontwikkeling van kinderen op een samenhangende manier aan.
Bijvoorbeeld door:

 • woorden te leren;
 • te werken aan voorbereidend rekenen;
 • te bewegen;
 • samen te leren spelen.

De pedagogisch medewerkers bij de kinderopvang moeten zelf gesprekken kunnen voeren, spreken over een onderwerp en lezen op 3F niveau. Ook moet elke kinderopvang een pedagogisch plan hebben waarin bijzondere aandacht is voor voorschoolse educatie.

Voorschoolse educatie in pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan moet een apart onderdeel worden opgenomen over voorschoolse educatie. Daarin wordt in ieder geval beschreven hoe wordt gewerkt aan:

 • Het vormgeven aan het voorschools educatief aanbod.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van vve.
 • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het op passende wijze inrichten van de ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie.
 • Het vormgeven van een doorlopende leer- en ontwikkellijn van voor- naar vroegschool.

VVE-programma

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat kan Spiekr betekenen op het gebied van VVE?

Uk & Puk

Spiekr biedt het Uk & Puk scholingsprogramma aan voor de kinderopvang.

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor de kinderopvang en kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby’s, dreumesen en peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. We hebben meerder open inschrijving trainingen in Friesland maar kunnen de scholing ook ‘in company’ aanbieden. Meer informatie

Piramide

Het vve-programma Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kun je ze niet geven.

Piramide: het meest gebruikte vve-programma

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat het hun kansen op een goede schoolloopbaan vergroot. Piramide voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen. Niet voor niets is het programma al sinds 1996 een groot succes. Meer informatie

Vier VVE

Behaal een goede startkwalificatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en voldoe aan de wettelijke eisen van de Wet Oke.

Deze uitgebreide training bestaat uit 12 dagdelen en legt een stevige basis voor het effectief werken met VVE-programma’s. Leer alles over de theoretische achtergrond van VVE en ontvang praktische tools die je direct kunt toepassen om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Meer informatie

VVE voor beroepskrachten

Samen met Friesland College verzorgt Spiekr de generieke scholing VVE voor beroepskrachten.

Voor kinderen met een (mogelijke) risico op een ontwikkelingsachterstand is goede begeleiding door een geschoolde professional zoals jij van groot belang. Met de juiste kennis ben jij in staat om het kind echt verder te helpen. Hoe, dat ontdek je in tijdens de training voor beroepskrachten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Het Friesland College verzorgt deze training in samenwerking met Spiekr. Spiekr is een kenniscentrum voor kindontwikkeling, opgericht door kinderopvangorganisaties Sinne en Kinderwoud. Dit maakt deze training uniek. We combineren de ervaring van het Friesland college op het gebied van trainen en onderwijzen met de praktische ervaring en kennis uit het werkveld van Spiekr. Meer informatie

VVE borgingsmodules

Vanuit de wet IKK is het vanaf 2018 verplicht om na het behalen van het certificaat jaarlijks bijscholing te volgen. Dat kan op verschillende manieren worden georganiseerd. De wijze waarop de kinderopvangorganisatie dat heeft vormgegeven staat beschreven in het opleidingsplan. Onderstaande modules zijn voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE groep en al beschikken over een geldig VVE certificaat. Meer informatie

Uk & Puk voor gastouders

Wil je weten wat het programma Uk & Puk inhoudt? Past het bij jou als gastouder en kan je kinderen nog meer ondersteuning bieden, dan nodigen wij jou van harte uit voor een kennismakingstraining van 1 dag. Tijdens deze dag kan je alle materialen bekijken, vertellen we iets over VVE en het totaalprogramma UK & Puk. Uiteraard gaan we ook lekker aan de slag en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Deze training geeft geen recht op officiële VE-certificering.

Aan het einde van deze dag:

 • Ken je de materialen van het VVE-programma Uk & Puk
 • Ken je de inhoud en de opbouw van het VVE-programma Uk & Puk
 • Kan je een planning maken om de activiteiten in te passen in het dagelijkse dagritme.
 • Weet je hoe de pop Puk op een interactieve manier te gebruiken
 • Heb je ideeën om een uitdagende speel-leeromgeving te creëren
 • Ken je het belang van een themahoek
 • Ken je de 4 dimensies van sociale ondersteuning en hoe die in Uk & Puk naar voren komen
 • Weet je wat de zes interactievaardigheden zijn

Neem contact op met Spiekr

VVE implementatie

Bij de invoering van een vve-programma komt veel kijken. Natuurlijk wil je dit goed en deskundig doen, zodat je alles eruit haalt voor jouw kinderen. Samen kijken we wat er nodig is op jouw locatie. Neem contact op met Spiekr

VE-coaching

Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE) een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten (op hbo werk- en denkniveau). Deze pedagogisch beleidsmedewerker richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten VE. Spiekr kan een HBO geschoolde coach leveren om te voldoen aan deze verplichting. Neem contact op met Spiekr

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.