Pedagogisch coach

Alles wat aandacht krijgt groeit! Dat geldt ook voor de pedagogisch medewerkers op de groep. Zowel de startende pedagogisch medewerker als de ervaren kracht heeft veel te winnen bij coaching. Het resultaat: de kwaliteit op de werkvloer gaat omhoog.

Onze coaches helpen jouw professionals op de werkvloer even uit te zoomen en te reflecteren op hun eigen handelen. De talenten van de medewerker worden in beeld gebracht en we kijken hoe deze competenties kunnen worden ingezet om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkelbehoefte.

Sinds 1 januari 2019 is het vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang verplicht om binnen de kinderopvangorganisatie een pedagogisch coach en beleidsmedewerker aan te stellen. Iedere medewerker ontvangt jaarlijks coaching on te job (10 uur per 1FTE). Vanaf 1 januari 2022 komt daar voor de voorschoolse educatie (VE) nog extra inzet van een hbo’er bovenop, met als doel de kwaliteit een extra impuls te geven. Spiekr verzorgt coaching on the job en de urenregistratie van deze coaching per medewerker.

De pedagogisch coach helpt de pedagogische kwaliteit van je dienstverlening te verhogen en de professionele ontwikkeling van jouw pedagogisch medewerkers te vergroten.

De coach biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij:

  • Verrijking van de speel-leeromgeving;
  • Verbetering van de interactie tussen kinderen onderling en tussen pedagogisch medewerker en kind;
  • Het bieden van een beredeneerd aanbod en ontwikkelingsgerichte activiteiten;
  • Handvatten bij onbegrepen gedrag;
  • Implementeren en werken met VVE methodes;
  • Volgen en signaleren.

Heb jij tijdelijk of op projectbasis een pedagogisch coach nodig? Of heb je behoefte aan een pedagogisch coach oor de implementatie van nieuw beleid? Neem contact op met Spiekr voor de mogelijkheden. We denken graag met je mee.