Ouders in contact

Er is landelijk volop aandacht voor preventie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het (economisch) loont om te investeren in het jonge kind. Er komt steeds meer besef dat de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 7 jaar essentieel is voor het latere functioneren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het brein in die eerste jaren wordt
gevormd.

Er wordt geadviseerd om in te zetten op het werken met ouder én kind. Uit onderzoek naar de effecten van de Stapprogramma’s (Cathy van Tuijl, Hogeschool Ede) blijkt dat je beide doelgroepen moet bereiken om daadwerkelijk de negatieve cyclus in gezinnen te doorbreken en om te komen tot ontwikkeling/betere prestaties op school bij kinderen.

Was voorheen de kreet “het kind centraal” nog leidend, tegenwoordig is er weer veel meer aandacht voor het kind als onderdeel van een sociaal netwerk en wordt meer ingezet op het versterken van het sociaal netwerk.

 ‘It takes a village to raise a child’

Opvoeders hebben elkaar nodig. Opvoeden gaat beter wanneer het samen gedaan wordt. Kinderen die opgroeien binnen een sterk sociaal netwerk doen het beter.

Wil jij ouders met elkaar in contact brengen en een ontmoetingsplek creëren die past bij hun behoefte? Is er behoefte aan meer partnerschap met de ouders in de wijk of het dorp? Laat je dan adviseren over methodieken om in contact te komen met de ouders in de wijk/ het dorp.

Onze aanpak

Vanuit de opgedane ervaring met het opstarten van het project “Samen opgroeien in de wijk” en “Samen opgroeien in de wijk – baby’s” door M.O.S te combineren met relevante kennis van Spiekr kunnen wij ondersteuning bieden bij het onderzoek naar de behoefte van ouders ten aanzien van een oudervoorziening en advies bij het oprichten van de voorziening.

Ons aanbod kan bestaan uit:

 • behoeftepeiling onder ouders
 • behoeftepeiling onder professionals en ketenpartners
 • het in kaart brengen van de benodigde financiële middelen
 • opstellen van beleidsdocumenten
 • advies en ondersteuning bij het opstarten van ouderbijeenkomsten
 • advies en ondersteuning bij het opstellen van een passend jaarprogramma
 • advies en ondersteuning bij het opstellen van een passend profiel voor de professional die de ouders tijdens deze contactmomenten zal ontmoeten
 • ondersteuning bij de selectie van kandidaten voor de functie
 • inwerken van de professional
 • coaching van de professional

Wat kan er nog meer?

 • advies ten aanzien van de inzet van STAP- programma’s
 • advies ten aanzien van de inzet van VVE thuis
 • ondersteuning van het verhogen van het bereik VVE peuters
 • advies ten aanzien van een peuterplus voorziening

Meer weten?

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze diensteverlening is een samenwerking tussen M.O.S. en Spiekr

 

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze dienstverlening is een samenwerking tussen M.O.S.